FRESH SENIOR FESTIVAL 2021
HOLDUJ TANCI POHYBU

13.9.2021
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
ukaž na mapě

PROGRAM

HLAVNÍ PROGRAM

14:00 PĚVECKÝ SBOR DLOUHOMLADÍ
   
15:30 ROCK&ROLL - TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ, SOKOL PRAŽSKÝ
   
16:30 SWING BUSTERS - STEPOVÁNÍ S LÉTY NEKONČÍ
   
17:30 BIGBAND DIVADLA SEMAFOR - KONCERT
   
19:00 ORCHESTR JEŽKOVY STOPY - KONCERT

SOUTĚŽE

13:00 – 17:00
Festivalová soutěž o zajímavé ceny.

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY,PREZENTACE PARTNERSKÝCH SPOLKŮ

Připravujeme

WORKSHOPY A UKÁZKY POHYBOVÝCH AKTIVIT

14:30 ČI-KUNG A TAJ-JI
   
15:00 SKOTSKÉ TANCE
   
16:00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V RYTMU SWINGU - PORTÁL i60
   
17:00 DIVADLO PROMĚNA - WORKSHOP, REMEDIUM PRAHA
   
18:00 LITERÁRNÍ WORKSHOP

O FESTIVALU
PRÁVĚ V TĚCHTO CHVÍLÍCH PRO VÁS PŘIPRAVUJEME PROGRAM JIŽ DEVÁTÉHO (IX.) ROČNÍKU NAŠEHO ZÁBAVOU NABITÉHO FESTIVALU PRO VŠECHNY GENERACE. SLEDUJTE NÁS ZDE NA WEBU, KTERÝ PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME, NEBO NA NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.

Podzimní refresh aneb holduj tanci pohybu. Multižánrový festival nejen pro seniory; zdravotní, sociálně právní, psychologické poradny; tvůrčí dílny a workshopy; bohatý kulturní program.

POŘADATELÉ

Pořadatelem Fresh senior festivalu je spolek PORTE a produkční společnost TAKTUM.
Hlavním garantem obsahu je FRESH SENIOR KLUB, projekt spolku PORTE.

O projektu
Fresh senior
Projekt vznikl v roce 2011 jako jedna z klíčových aktivit spolku PORTE, který je dobrovolnou, nezávislou a nestátní organizací sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Spolek pořádá kulturní a společenské akce, výstavy, společenská setkání, workshopy a podporuje tak kulturu v její bohatosti jako celek. Nedílnou součástí aktivit spolku je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným, pro než získává prostředky z darů, grantů, dotací vstupného i další vlastní činností a aktivitami.

V roce 2011 v tomto duchu založil spolek program Fresh Senior, který nabízí vedle zmiňovaných specializovaných kurzů každé pololetí také festival určený pro seniory samotné - FRESH SENIOR FESTIVAL. Zpočátku jednotlivé programy probíhají zejména na území Prahy 6 v prostorách Písecké brány. Vedle rozmanitých společenských, aktivizačních a vzdělávacích aktivit přináší projekt kvalitní kulturní nabídku a velké množství programů jako jsou koncerty různých hudebních žánrů a interpretů, vzdělávací cykly, přednášky, poradny a společenská setkání. Od roku 2014 se programová nabídka výrazně rozšiřuje o pravidelné jazykové, výtvarné či zdravotní kurzy, a další programy které se konají v prostorách Villy Pellé. Fresh Senior tak k bohaté nabídce aktivit spolku přidává až 100 seniorských setkání ročně.

Na základě průběžného sledování současných trendů v oblasti gerontologie a sociologie máme pevné zázemí pro fungování celého projektu nad rámec standardně nabízených aktivit 60+ a patříme mezi leadery v tomto oboru. Díky stále rostoucí členské základně můžeme nadále otvírat doposud opomíjená či tabuizovaná témata a aktivně tak i nadále přispívat k rozvoji otevřené a svobodné občanské společnosti.

Cílem projektu je i nadále tvorba kvalitních programů a pořadů pro seniory všech sociálních skupin tak, aby lidé v tomto životním období mohli plnohodnotně trávit svůj volný čas, získávat podněty z kulturní i společenské oblasti a mít prostor i čas k setkávání s lidmi podobných zájmů a životních zkušeností. Spolu tak vytváříme sociální vazby a napojení se na nově objevené vrstevníky, což je významným a důležitým faktorem pro kvalitu života v pozdním věku. Vedle konkrétních programů poskytujeme také základnu pro získávání sociální interakce i důležitých informací.ORGANIZÁTOR/pořadatel

PORTE z.s.

Pelléova 91/10, Praha 6 
www.porteos.cz
info@porteos.cz
tel.: 224 326 180

PRODUKCE

KAROLÍNA POHLREICHOVÁ

karolina@freshsenior.cz

VLADANA RÝDLOVÁ

vladana.rydlova@porteos.cz

PR

ONDŘEJ BATOUŠEK

ondrej@villapelle.cz
MÍSTO KONÁNÍ

GALERIE VILLA PELLÉ

Pelléova 91/10, Praha 6 
www.villapelle.cz

Fresh Senior festival pořádá spolek PORTE ve spolupráci s produkční společností Taktum a galerií Villa Pellé.
Fresh Senior festival se koná za laskavé podpory Hlavního města Prahy, MČ Praha 6.


POŘÁDÁ

HLAVNÍ PARTNEŘI