FRESH SENIOR FESTIVAL 2021
HOLDUJ TANCI POHYBU

13.9.2021
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
13 - 19 hodin
ukaž na mapě

PROGRAM

HLAVNÍ PROGRAM

13:30 Život 90 – vystoupení souboru tanečnic břišních tanců
   
14:30 Zig Zag, Zdeněk Pilecký – swingujeme, stepujeme – taneční a stepařské vystoupení
   
15:30 Kvarteto Bigbandu divadla Semafor – koncertní vystoupení a hudba z pera nezapomenutelných S+Š 
   
18:00 Orchestr Ježkovy stopy – koncert prvorepublikové hudby v podání mladého a dynamického swingového orchestru 
   
   

WORKSHOPY A UKÁZKY POHYBOVÝCH AKTIVIT

13:00 ČI-KUNG A TAJ-JI - kondiční a rehabilitační cvičení – ukázkové lekce  s Lenkou Ryškovou, Martou Dobrovskou a Dianou Bounni, kmenovými lektorkami kurzů Fresh Senior
   
14:00 SKOTSKÉ TANCE - taneční vystoupení souboru NESSIE s následným workshopem
   
15:00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V RYTMU SWINGU - ve spolupráci s portálem i60 a pod vedením Elen Zajíčkové
   
16:15 SENSEN - Seniorská Stardance, tanec finalistky loňského ročníku s profesionálním partnerem
   
16:30 DIVADLO PROMĚNA - divadelní skeč
   
17:15  Vyhlášení vítězů festivalového kvízu a předávání hodnotných cen vítězům
   
17:30 LITERÁRNÍ WORKSHOP POD VEDENÍM RENÉ NEKUDY - Čtení je ušlechtilý koníček pro každý věk. A co psaní? Je správný čas to zkusit!

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY Z PARTNERSKÝCH SPOLKŮ

Bude možné využít služeb specialistů z oblasti sociálního, právního, zdravotního a psychologického poradenství a mobilní poradenské centrum pro práci s chytrým telefonem.
Našimi partnery pro tento ročník jsou: ÚVN, Celesta, Chytrá péče, Mezi námi, Iuridicum Remedium, Moudrá sovička a Centrum duševního zdraví.
SOUTĚŽ

13:00 – 17:00
Festivalová soutěž s kvízem o zajímavé a hodnoté ceny.

O FESTIVALU

Podzimní refresh aneb holduj tanci pohybu. Multižánrový festival nejen pro seniory; zdravotní, sociálně právní, psychologické poradny; tvůrčí dílny a workshopy; bohatý kulturní program.

Letošní FRESH SENIOR FESTIVAL chce reagovat na nepříznivou epidemickou situaci v uplynulých měsících. Hlavní idea programu proto spočívá v boji proti pocitu osamění a ztrátě sociálních kontaktů, které mají vyvážit rozmanité sportovní a společenské aktivity. „Devátý ročník FRESH SENIOR FESTIVALU rozvíjí dvě zásadní ideje: snahu o přirozenou integraci seniorské populace v rámci celospolečenských programů na podporu volnočasových aktivit a tím omezení nežádoucí izolace. Dále pak prostřednictvím prezentace různorodých aktivit – tradičně ve spolupráci s renomovanými organizacemi, zabývajícími se seniorskou problematikou - motivovat k aktivnímu a smysluplnému naplňování volného času,” představuje letošní ročník předsedkyně spolku Porte a ředitelka Galerie Villy Pellé Vladana Rýdlová. 

Jednodenní akce se odehraje tradičně v Galerii Villa Pellé a na přilehlé zahradě. Součástí programu jsou přednášky, setkání a besedy s odborníky na aktuální témata. Zájemci budou mít možnost konzultovat své problémy a získat i potřebné kontakty. Ve spolupráci s odborníky a organizacemi, jako jsou například ÚVN, Celesta, Chytrá péče, Mezi námi, Moudrá sovička, Iuridicum Remedium nebo Centrum duševního zdraví, bude možné využít služeb specialistů z oblasti sociálního, právního, zdravotního a psychologického poradenství.

Festivalové odpoledne bude patřit i kulturnímu programu. V rámci něj se představí instrumentální trio orchestru divadla Semafor, taneční soubor, divadelní spolek, ZIG ZAG – taneční ukázky ve stylu lindy hop a stepařské číslo. Diváci budou moci zhlédnout i tematicky laděnou módní přehlídku v rytmu swingu. Senioři mohou přivést i svá vnoučata, s nimiž budou moci vyrábět na rukodělných workshopech a tvůrčích dílnách. Večer zakončí úspěšné swingující těleso složené z mladých hudebníků Orchestru Ježkovy stopy. 

FRESH SENIOR FESTIVAL chce upozornit na fakt, že optimistický a pozitivní přístup k životu není limitován věkem ani zdravotními problémy. Nabízí informace o nejrůznějších alternativních aktivitách a projektech, rizicích a prevenci krizových situací a také o možnostech pomoci a následné péči.O projektu
Fresh senior
Projekt vznikl v roce 2011 jako jedna z klíčových aktivit spolku PORTE, který je dobrovolnou, nezávislou a nestátní organizací sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Spolek pořádá kulturní a společenské akce, výstavy, společenská setkání, workshopy a podporuje tak kulturu v její bohatosti jako celek. Nedílnou součástí aktivit spolku je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným, pro než získává prostředky z darů, grantů, dotací vstupného i další vlastní činností a aktivitami.

V roce 2011 v tomto duchu založil spolek program Fresh Senior, který nabízí vedle zmiňovaných specializovaných kurzů každé pololetí také festival určený pro seniory samotné - FRESH SENIOR FESTIVAL. Zpočátku jednotlivé programy probíhají zejména na území Prahy 6 v prostorách Písecké brány. Vedle rozmanitých společenských, aktivizačních a vzdělávacích aktivit přináší projekt kvalitní kulturní nabídku a velké množství programů jako jsou koncerty různých hudebních žánrů a interpretů, vzdělávací cykly, přednášky, poradny a společenská setkání. Od roku 2014 se programová nabídka výrazně rozšiřuje o pravidelné jazykové, výtvarné či zdravotní kurzy, a další programy které se konají v prostorách Villy Pellé. Fresh Senior tak k bohaté nabídce aktivit spolku přidává až 100 seniorských setkání ročně.

Na základě průběžného sledování současných trendů v oblasti gerontologie a sociologie máme pevné zázemí pro fungování celého projektu nad rámec standardně nabízených aktivit 60+ a patříme mezi leadery v tomto oboru. Díky stále rostoucí členské základně můžeme nadále otvírat doposud opomíjená či tabuizovaná témata a aktivně tak i nadále přispívat k rozvoji otevřené a svobodné občanské společnosti.

Cílem projektu je i nadále tvorba kvalitních programů a pořadů pro seniory všech sociálních skupin tak, aby lidé v tomto životním období mohli plnohodnotně trávit svůj volný čas, získávat podněty z kulturní i společenské oblasti a mít prostor i čas k setkávání s lidmi podobných zájmů a životních zkušeností. Spolu tak vytváříme sociální vazby a napojení se na nově objevené vrstevníky, což je významným a důležitým faktorem pro kvalitu života v pozdním věku. Vedle konkrétních programů poskytujeme také základnu pro získávání sociální interakce i důležitých informací.

V roce 2021 je založen spolek FRESH SENIOR, nástupnická organizace, která zaštiťuje stejnojmenný projekt. Již od ledna 2022 bude naplňování obsahu a pořádání Fresh Senior Festivalu a podobných akcí, orientovaných zejména na seniorskou populaci a mezigenerační interakci, její majoritní činností. ORGANIZÁTOR/pořadatel

PORTE z.s.

Pelléova 91/10, Praha 6 
www.porteos.cz
info@porteos.cz
tel.: 224 326 180

FRESH SENIOR z.s.

Matějská 24, Praha 6
www.freshsenior.cz

PRODUKCE

KAROLÍNA POHLREICHOVÁ

karolina@freshsenior.cz

VLADANA RÝDLOVÁ

vladana.rydlova@porteos.cz

PR

ONDŘEJ BATOUŠEK

ondrej@villapelle.cz
MÍSTO KONÁNÍ

GALERIE VILLA PELLÉ

Pelléova 91/10, Praha 6 
www.villapelle.cz

Fresh Senior Festival pořádá spolek PORTE ve spolupráci se spolkem Fresh Senior, produkční společností Taktum a galerií Villa Pellé.
Fresh Senior festival se koná za laskavé podpory Hlavního města Prahy, MČ Praha 6 a Státního fondu kultury.


POŘÁDÁ

HLAVNÍ PARTNEŘI