FRESH SENIOR FESTIVAL 2023
Barevný kaleidoskop - Festival kultur národnostních menšin

11. 9. 2023
PÍSECKÁ BRÁNA, K Brusce 5, Praha 6
13 - 18 hodin
ukaž na mapě

PROGRAM

SVĚT JE BAREVNÝ KALEIDOSKOP / NAŠI SOUSEDÉ

Jedenáctý ročník Fresh senior festivalu se tématicky zaměří na kulturní a společenskou spolupráci národnostních menšin, které jsou zastoupeny v populaci České republiky a které tvoří významnou část našich spoluobčanů. Hlavní snahou je otevřít dosud zapovězená témata a podpořit tak strategii eliminace xenofobie v seniorské populaci. Stěžejní ideou tohoto projektu zůstává zpřístupnění co nejpestřejší nabídky aktivit pro skupinu obyvatel v postproduktivním věku s celopražským dosahem.
 
Pokusíme se využít těch pozitivních dopadů, které přinesla postcovidová doba – tedy zvýšenému zájmu seniorské populace o společenské dění a ve spolupráci s Domem národnostních menšin a vybranými zastupitelskými úřady představíme zcela specifický program, který bude nenásilnou formou apelovat na jedinečnost kulturního přínosu jednotlivých národností, žijících na území české republiky a zejména Hlavního města Prahy. 

ÚČINKUJÍCÍ

V programu, připraveném ve spolupráci s Domem národnostních menšin Praha, vystoupí tanečníci
a hudebníci, kteří prezentují kulturu a folklor  Maďarské, Ukrajinské, Vietnamské a Bulharské národnostní menšiny  

Uvidíme  a uslyšíme například :

houslistu Alexandera Shonerta
Maďarský soubor HUZAVONÓ
Bulharský taneční soubor BULGARI
Vietnamskou tanečnici  ze spolku VIET UP
Vietnamské tance v podání tanečníků souboru KINTARI
Ukrajinskou hudební skupinu IGNIS

Dále zahraje české klezmerové trio GANIFIM, hudební formace, která hraje romské, židovské a další východoevropské lidové písničky plné emocí a energie. 

Vrcholem programu pak bude koncert JEFIS DUO: Pavel Fischer, housle a Jakub Jedlinský, akordeon
Tato vyjímečná dvojice excelentních muzikantů překračuje s lehkostí hranice hudebních žánrů a přináší strhující spojení world music, klasické hudby a jazzu.

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM, změna vyhrazena


Zahájení                                                                                             13.00

Vietnamský taneční program spolku Viet Up                              13.10

Vietnamské lidové tance v provedení tanečníků 
souboru KINTARI                                                                              13.20

prezentace a pozvánka na workshopnového cirkusu 
pro seniory   CIRQUEON                                                                 13.40

Komponovaný program Domu národnostních menšin
věnovaných Izraeli a židovské komunitě, s hostem
– spisovatelkou Hanou Frištenskou Štarkovou a hudebním
doprovodem a následným koncertem houslisty
Alexandra Shonerta,                                                                      14.00

GANIFIM                                                                                          15.00

Maďarský folklorní soubor HUZAVONÓ                                    15.45

Ukrajinská hudební skupina Ignis                                               16.15

Bulharská taneční skupina Zaedno                                            16.45

losování Festivalového kvízu

JEFIS DUO, závěrečný koncert                                                      17.00                                                                                           

WORKSHOPY, VENKOVNÍ AKTIVITY

workshop Malování lampionů                                               14.15
pod vedením vietnamské lektorky si můžete namalovat vlastní lampion, vhodné pro vnoučata
 
workshop RECETAS                                                                  13:30-16:00
představení aktivit pro trávení volného času seniorů v městských parcích a veřejné zeleni
 
trénování paměti                                                                      14:30
trénink paměti s pomocí pracovních listů pod vedením certifikované trenérky Adriany Rohde Kabele

taneční workshop skupiny BULGARI                                     16.40
výuka tradičních lidových tanců pod vedením členů souboru

prezentace CIRQUEONU - workshop nového cirkusu pro seniory
workshop břišních tanců pod vedením lektorky z organizace Život 90

O FESTIVALU
Letos pro Vás připravujeme ve spolupráci s Domem národnostních menšin Praha již 11. ročník kulturně společenského odpoledne. Nabídneme Vám barevný kaleidoskop hudebních a tanečních vystoupení souborů různých národností, jejichž příslušníci žijí mezi námi. Budete mít možnost se aktivně zapojit ve výtvarném či hudebním workshopu nebo vyzkoušet trénink paměti. Letošní 11. ročník Fresh Senior Festivalu s názvem Barevný kaleidoskop bude mít letos podtitul Festival kultur národnostních menšin.
Záštitu nad akcí převzal starosta městské části Prahy 6, pan Mgr. Jakub Stárek.

Dovolte nám představit některé účinkující:
HANA FRIŠTENSKÁ ŠTARKOVÁ, spisovatelka:

"Židé jsou přesvědčeni, že co bylo zapsáno, už nebude zapomenuto"

BESEDA S AUTORKOU KNIHY KAŽDÉMU JEHO IZRAEL

ALEXANDER SHONERT

Houslista a pedagog Alexander Shonert se narodil na Sibiři židovským rodičům. Od roku 1999 žije a pracuje v Praze. 
Jeho životní krédo zní: „Hra na housle je pouze prostředkem k dosažení duchovní dokonalosti. Je to filozofie a životní styl“.
Jeho brilantní virtuozita, hluboká emocionalita a výrazná osobnost Alexandra Shonerta, neopakovatelný interpretačního styl a okouzlující improvizace získaly uznání kritiky. V letech 2008-2023 o něm Česká televize natočila a odvysílala čtyři dokumenty: ČT 2 „Babylon“2008; „ Životní pouť houslového génia“ / ČT 1 2011 ;“Z metropole“ / ČT 2 Babylon; 2021  „Kde žiji a proč“ / ČT 1 , 2023 „13. komnata Alexandra Shonerta“.
Mistr Josef Suk v pořadu České televize „Z metropole“o Alexandru Shonertovi a jeho interpretaci skladeb A. Dvořáka říká: „Je to geniální kumštýř, Bohem nadaný. Byl jsem dojatý, protože můj slavný pradědeček si zasloužil, aby byl takto interpretován.“ Prestižní britský časopis “The Strad” napsal o Alexanderu Shonertovi: 
„Je obdivuhodné, že je ochoten využít své vlastní fenomenální hrací schopnosti, aby předvedl své teorie v praxi a své umění a odbornost otevřeně sdílel s kolegy a  studenty velmi otevřenou formou.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=OG4oYh_Ob9c

https://www.youtube.com/watch?v=IDuZdeO6BkAVIET

Tradiční vietnamský tanec s moderními prvky Vám zatančí Do Thi Ngoc Huyen. Název písně SON vyzdvihuje krásu vietnamské ženy, v hudbě se prolínají tradiční lidové i moderní nástroje.

Na Festivalu vystoupí také Duong Huyen Ly, která pochází ze Severního Vietnamu, absolventka Vietnamské národní hudební akademie, kde studovala na Katedře tradiční hudby. Specializuje se na nástroje jako Dana Bau a Tam Thap Luca, hraje ale i na T’rung, K’long Put, bambusovou flétnu a Dan Tranh. V současnosti žije s rodinou v Praze.HUZAVONÓ
Maďarská hudební formace
www.facebook.com/HuzavonóBULGARI
taneční skupina při spolku ZAEDNO
https://www.zaedno.org/soubor-bulgari


IGNIS
ukrajinská kapela
https://www.ukrajinci.cz/kapela-ignis-1/


GANIFIM
klezmer trio
https://www.facebook.com/Ganifim/

JEFIS DUO
Pavel Fischer, Jakub Jedlinský
https://www.jefisduo.com/
 (1).jpg" alt="" width="6720" height="4480" />

Ze spolupracujících organizací se na letošním ročníku budou prezentovat:

MEZI NÁMI
https://www.mezi-nami.cz/

ŽIVOT 90
https://www.zivot90.cz/cs

MOUDRÁ SOVIČKA, mobilní poradna pro Smart media - projekt Digitální Odyssea
https://www.moudrasovicka.cz

FHS UK / CELLO - RECETAS
https://www.cello-ilc.org/

DOHLED NA DOSAH
Dohled na dosah, z.s., je inovativní sociální služba tísňové péče. Posláním naší sociální služby tísňové péče je pomoci osobám, které vyžadují zvýšený dohled v důsledku stáří či zdravotních postižení, a umožnit jim pomocí prvků asistivních technologií zvýšit kvalitu života a zajistit pohodlný a bezpečný život ve vlastní domácnosti. Dále poskytujeme sociální poradenství, využívání virtuální reality pro seniory jako nástroj aktivizace, poradenství v oblasti asistivních technologií, vzdělávání pracovníků v sociálních službách a neformálně pečujících. 
https://www.dohlednadosah.cz/

WIKIMEDIA
Senioři píší wikipedii
https://cs.wikipedia.org/.../Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3...

CIRQUEON
https://www.cirqueon.cz/


Letošní ročník je úspěšně za námi, děkujeme všem spolupracujícím organizacím, spolupořadatelům a partnerům. 
Video z akce na odkazu zde:

https://youtu.be/8rox7HGK6M8

Fotogalerie zde:


O projektu
Fresh senior
Projekt vznikl v roce 2011 jako jedna z klíčových aktivit spolku PORTE, který je dobrovolnou, nezávislou a nestátní organizací sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Spolek pořádá kulturní a společenské akce, výstavy, společenská setkání, workshopy a podporuje tak kulturu v její bohatosti jako celek. Nedílnou součástí aktivit spolku je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným, pro než získává prostředky z darů, grantů, dotací vstupného i další vlastní činností a aktivitami.

V roce 2011 v tomto duchu založil spolek program Fresh Senior, který nabízí vedle zmiňovaných specializovaných kurzů každé pololetí také festival určený pro seniory samotné - FRESH SENIOR FESTIVAL. Zpočátku jednotlivé programy probíhají zejména na území Prahy 6 v prostorách Písecké brány. Vedle rozmanitých společenských, aktivizačních a vzdělávacích aktivit přináší projekt kvalitní kulturní nabídku a velké množství programů jako jsou koncerty různých hudebních žánrů a interpretů, vzdělávací cykly, přednášky, poradny a společenská setkání. Od roku 2014 se programová nabídka výrazně rozšiřuje o pravidelné jazykové, výtvarné či zdravotní kurzy, a další programy které se konají v prostorách Villy Pellé. Fresh Senior tak k bohaté nabídce aktivit spolku přidává až 100 seniorských setkání ročně.

Na základě průběžného sledování současných trendů v oblasti gerontologie a sociologie máme pevné zázemí pro fungování celého projektu nad rámec standardně nabízených aktivit 60+ a patříme mezi leadery v tomto oboru. Díky stále rostoucí členské základně můžeme nadále otvírat doposud opomíjená či tabuizovaná témata a aktivně tak i nadále přispívat k rozvoji otevřené a svobodné občanské společnosti.

Cílem projektu je i nadále tvorba kvalitních programů a pořadů pro seniory všech sociálních skupin tak, aby lidé v tomto životním období mohli plnohodnotně trávit svůj volný čas, získávat podněty z kulturní i společenské oblasti a mít prostor i čas k setkávání s lidmi podobných zájmů a životních zkušeností. Spolu tak vytváříme sociální vazby a napojení se na nově objevené vrstevníky, což je významným a důležitým faktorem pro kvalitu života v pozdním věku. Vedle konkrétních programů poskytujeme také základnu pro získávání sociální interakce i důležitých informací.

V roce 2021 je založen spolek FRESH SENIOR, nástupnická organizace, která zaštiťuje stejnojmenný projekt. Již od ledna 2022 je naplňování obsahu a pořádání Fresh Senior Festivalu a podobných akcí, orientovaných zejména na seniorskou populaci a mezigenerační interakci, její majoritní činností.


PREZENTUJÍCÍ SPOLKY A ORGANIZACE v roce 2023:
Dům národnostních menšin Praha, Život 90,  Mezi námi, Moudrá sovička, Cello/Recetas - projekt FHS UK,  Wikimedia,   Dohled na dosah, CIRQUEON


ORGANIZÁTOR/pořadatel


FRESH SENIOR z.s.

Matějská 24, Praha 6
www.freshsenior.cz
tel.: 224 326 180

PRODUKCE A PR

KAROLÍNA POHLREICHOVÁ

karolina@freshsenior.cz

VLADANA RÝDLOVÁ

vladana.rydlova@porteos.cz

 
MÍSTO KONÁNÍ

PÍSECKÁ BRÁNA

K BRUSCE 5, Praha 6 
www.piseckabrana.cz

Fresh Senior Festival pořádá spolek Fresh Senior ve spolupráci se spolkem PORTE, produkční společností Taktum a Píseckou bránou.
Fresh Senior festival se koná za laskavé podpory Hlavního města Prahy a MČ Praha 6.
Nad 11. ročníkem převzal záštitu starosta Prahy 6 Mgr. Jakub Stárek.


POŘÁDÁ

HLAVNÍ PARTNEŘI